Sản phẩm công nghiệp|Mực TAT|bút lông dầu|bút sơn 

CUNG CẤP SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP MỰC TAT - MỰC TAT - MỰC CÔNG NGHIỆP TAT |TĂM BÔNG MỰC TAT| BÚT LÔNG DẦU ARTLINE -BÚT THÔNG DỤNG| MỰC ĐÓNG LÊN BAO BÌ,PLASTIC,NYLON| BÚT SƠN ARTLINE |BÚT VẼ LÊN GỖ, DUNG MÔI TAT, DẤU GHÉP CHỮ, DẤU GHÉP SỐ... SẢN PHẨM CỦA TẬP ĐOÀN SHACHIHATA-NHẬT BẢN NHÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU VỀ SẢN PHẨM PHỤC VỤ CHO NHÀNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP : CƠ KHÍ, DÂY ĐIỆN,BO MẠCH, CHIP ĐIỆN TỬ, VI MẠCH

Babylovevn - nhà cung cấp sản phẩm phục vụ cho ngành công nghiệp với các sản phẩm thương hiệu Shachihata-Japan : Mực TAT, tăm bông chuyên dụng đổ mực TAT, bút sơn , mực đóng lên bao bì, dung môi mực TAT....